travelguideheader_2.jpg

 Click on "Documents" for Newsletter Archive

Check the Lost & Found this week! Left over items will be donated. 

 

Jun 19 - Field Day activities; bring own lunch unless preordered sack lunch 19 de junio - actividades del Día de campo; traer su propio almuerzo a menos que haya pedido el almuerzo
Jun 19 - Summer Reading Kickoff 6:00 p.m. 19 de junio - Inicio de lectura de verano 6:00 p.m.
Jun 19 - PTO Yearbook Signing (early distribution of yearbooks, and Otter Pops), 6:30 p.m. 19 de junio - Firma del Anuario de PTO (distribución anticipada de anuarios, y Otter Pops), 6:30 p.m.
Jun 20 - Early Dismissal Wednesday, 1:55 p.m. 20 de junio - Salida temprano miércoles, 1:55 p.m.
Jun 21 - Hawaiian Day: wear Hawaiian shirts & leis; Celebration Assembly 9:45 - 11:00 a.m. 21 de junio - Día de Hawai: vista camisas hawaianas y leis; Celebración Asamblea 9:45 - 11:00 a.m.
Jun 21 - Early Dismissal 12:55 p.m., PLEASE WAIT FOR 12:55 P.M.!; Office Closed 1:30-2:30 p.m. 21 de junio: salida temprano a las 12:55 p.m., espere por favor a las 12:55 p.m .; Oficina cerrada 1: 30-2: 30 p.m.
Jun 22-28 School Office Open 8:00 a.m. - 3:00 p.m.; Closed Jun 29 - Aug 14 22-28 de junio Oficina de la escuela abierta de 8:00 a.m. - 3:00 p.m .; Cerrado 29 de junio - 14 de agosto
Jun 27, Jul 11, 18, 25, Aug 1, 8  9:00 a.m. - 1:00 p.m. Wednesdays Summer Reading Program! 27 de junio, 11 y 18 de julio, 25 de agosto, 8:00 a.m. - 1:00 p.m. ¡Programa de lectura de verano los miércoles!
     PE, science, reading, math, snacks, library books, and free lunch!       Educación física, ciencias, lectura, matemáticas, refrigerios, libros de la biblioteca y almuerzo gratis.
Aug 27 - Back to School Ice Cream Social & Class List postings 6:00 - 7:00 p.m. 27 de agosto - Publicaciones de la Lista Social y de Clases de Helados de Regreso a Clases 6:00 - 7:00 p.m.
Aug 30 - School starts grades 1-6, 9:15 a.m. - 3:55 p.m.; Kindergarten starts September 5 30 de agosto - La escuela comienza los grados 1-6, 9:15 a.m. - 3:55 p.m .; Kindergarten comienza el 5 de septiembre
   
19 tháng 6 - các hoạt động trong ngày; tự mang theo bữa trưa trừ khi ăn trưa trước bữa trưa Juun 19 - dhaqdhaqaaqyada maalintii; Qado qadada ah haddii aan horay loo dhigin qadada qadada
19 tháng 6 - khởi động đọc sách mùa hè lúc 6:00 chiều Juun 19 - Bilawga xilliga kulaylaha 6:00 p.m.
19 tháng 6 - Ký hợp đồng niên giám PTO (phân phát sách giáo khoa sớm, và Otter Pops), 6:30 chiều. Juun 19 - Saxeexa buugga sannadka ee PTO (horey u qaybinta buug-yaraha, iyo Otter Pops), 6:30 p.m.
20 tháng 6 - sa thải sớm Thứ Tư, 1:55 chiều. Juun 20 - horaantii fasaxinta Arbacada, 1:55 p.m.
21 tháng 6 - Ngày Hawaii: mặc áo sơ mi và áo sơ mi Hawaii; tổ chức lễ kỷ niệm 9:45 - 11:00 sáng Juun 21 - Maalinta Hawaiian: Xuubabka Hawaiian iyo dharka; dabbaaldega 9:45 - 11:00 habeenimo.
21 tháng 6 - sa thải sớm 12:55 chiều, XIN VUI LÒNG CHỜ ĐẾN 12:55 CHƯA!; văn phòng đóng cửa 1: 30-2: 30 chiều Juun 21 - Ka-bixitaanka hore 12:55 pm, FADLAN WAALIDKA 12:55 P.M.!; xafiisku wuxuu xirmay 1: 30-2: 30 p.m.
Văn phòng trường ngày 22-28 tháng 6 mở cửa từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều; đóng cửa từ ngày 29 tháng 6 - ngày 14 tháng 8 Jun 22-28 xafiiska dugsiga wuxuu furan yahay 8:00 saacadood - 3:00 p.m .; xiro Jun 29 - Aug 14
Ngày 27 tháng 6, ngày 11 tháng 7, 18, 25, ngày 1 tháng 8, 8:00 sáng - 1:00 chiều. Chương trình đọc sách mùa hè vào thứ Tư! Jun 27, Jul 11, 18, 25, Agoosto 1, 8 9:00 a.m. - 1:00 p.m. Barnaamijyada akhriska xagaaga Arbacada!
      PE, khoa học, đọc, toán, đồ ăn nhẹ, sách thư viện và bữa trưa miễn phí!       PE, saynis, akhris, xisaab, cunto fudud, buugta maktabadda, iyo qado bilaash ah!
Ngày 27 tháng 8 - quay lại danh sách bài xã hội và lớp học về kem học sinh từ 6:00 - 7:00 chiều Aug 27 - dib ugu noqoshada jimicsiga jimicsiga bulshada & liiska fasalada 6:00 - 7:00 p.m.
Ngày 30 tháng 8 - trường bắt đầu lớp 1-6, 9:15 sáng - 3:55 chiều; Mẫu giáo bắt đầu từ ngày 5 tháng 9 Aug 30 - dugsiga wuxuu bilaabaa fasalada 1-6, 9:15 a.m. - 3:55 p.m .; Xannaanadu waxay bilowdaa Sebtembar 5
   
19 ਜੂਨ - ਖੇਤਰੀ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ; ਆਪਣੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਾ ਹੋਵੇ 19 июня - полевые мероприятия; принести собственный обед, если предварительно заказанный мешок обед
19 ਜੂਨ - ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਵੇਰ 6:00 ਵਜੇ 19 июня - начало летнего чтения 6:00 вечера.
19 ਜੂਨ - ਪੀਟੀਓ ਸਾਲਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ (ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਅਤੇ ਓਟਰ ਪੋਪਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਵੰਡ), 6:30 ਵਜੇ. 19 июня - Подписание ежегодника PTO (раннее распространение ежегодников и Otter Pops), 6:30 вечера.
20 ਜੂਨ - ਛੇਤੀ ਬਰਖਾਸਤ ਬੁੱਧਵਾਰ, 1:55 ਪੀ.ਮੀ. 20 июня - досрочное увольнение Среда, 1:55 вечера.
21 ਜੂਨ - ਹਵਾਈਅਨ ਦਾ ਦਿਨ: ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸ਼ਾਰਟ ਪਹਿਨਣ & ਲੀਇਸ; ਜਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 9:45 - 11:00 ਵਜੇ 21 июня - Гавайский день: носить гавайские рубашки и ланды; торжественное собрание 9:45 - 11:00.
21 ਜੂਨ - ਜਲਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ 12:55 ਪੀ.ਡੀ., 12:55 ਪੀ.ਏ.ਐੱਮ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰੋ! ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ 1: 30-2: 30 ਪੀ.ਏ.ਐਮ. 21 июня - досрочное увольнение 12:55, ПОЖАЛУЙСТА, ЖДИТЕ ЗА 12:55 P.M.!; офис закрыт 1: 30-2: 30.
ਜੂਨ 22-28 ਸਕੂਲ ਦਫਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ 8:00 ਵਜੇ - 3:00 ਵਜੇ;; ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜੂਨ 29 - ਅਗਸਤ 14 22-28 июня школьный офис открыт с 8:00 до 15:00; закрыто 29 июня - 14 августа
ਜੂਨ 27, 11 ਜੁਲਾਈ, 18, 25, ਅਗਸਤ 1, 8 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ - 1:00 ਵਜੇ. ਗਰਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ! Июн 27, июл 11, 18, 25, авг. 1, 8 9:00 - 13.00. Среда летняя программа чтения!
      ਪੀਏ, ਸਾਇੰਸ, ਰੀਡਿੰਗ, ਮੈਥ, ਸਨੈਕ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ!       PE, наука, чтение, математика, закуски, библиотечные книги и бесплатный обед!
27 ਅਗਸਤ - ਸਕੂਲੀ ਆਈਸ ਕ੍ਰੀਮ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ 6:00 - 7:00 ਵਜੇ. 27 августа - обратно в школьное мороженое в социальных и классных списках 6:00 - 7:00.
ਅਗਸਤ 30 - ਸਕੂਲ ਗ੍ਰੇਡ 1-6, 9:15 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - 3:55 ਪੀ ਐਮ; ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 30 августа - школа начинает 1-6 классы, 9:15 - 3:55 вечера; Детский сад начинается 5 сентября
   
6月19日 - 现场日活动; 除非预先订购袋装午餐,否则请自备午餐 Hunyo 19 - mga gawain sa araw; magdala ng sariling tanghalian maliban sa preorder na sako tanghalian
6月19日 - 夏季阅读开球6:00 pm Hunyo 19 - summer reading kickoff 6:00 p.m.
6月19日 - PTO年鉴签字(早期发行年鉴和Otter Pops),下午6点30分 Hunyo 19 - PTO yearbook signing (maagang pamamahagi ng mga yearbooks, at Otter Pops), 6:30 p.m.
6月20日 - 周三凌晨1点55分提前解雇。 Hunyo 20 - maagang pagpapaalis Miyerkules, 1:55 p.m.
6月21日 - 夏威夷日:穿夏威夷衬衫和蕾丝; 庆祝大会9:45 - 11:00上午 Hunyo 21 - Hawaiian day: magsuot ng Hawaiian shirts & leis; pagdiriwang ng pagtitipon 9:45 - 11:00 a.m.
6月21日 - 提前解雇12:55 pm,请等待12:55 PM。 办公室关闭1:30-2:30。 Hunyo 21 - maagang pagpapaalis 12:55 p.m., MANGYARING HANGGANG SA 12:55 P.M.! ang opisina ay sarado 1: 30-2: 30 p.m.
6月22 - 28日学校办公室上午8:00 - 下午3:00开放。 6月29日至8月14日关闭 Hunyo 22-28 opisina ng paaralan bukas 8:00 a.m. - 3:00 p.m .; sarado Hunyo 29 - Agosto 14
6月27日,7月11日,18日,25日,8月1日,8日早上9点至下午1点 周三暑期阅读计划! Hunyo 27, Hulyo 11, 18, 25, Agosto 1, 8 9:00 a.m. - 1:00 p.m. Miyerkules ng summer reading program!
      体育,科学,阅读,数学,小吃,图书馆书籍和免费午餐!       PE, agham, pagbabasa, matematika, meryenda, mga aklat sa library, at libreng tanghalian!
8月27日 - 回到学校冰淇淋社会和班级名单张贴6:00 - 7:00 pm Agosto 27 - bumalik sa eskriba listahan ng listahan ng mga social & class na 6:00 - 7:00 p.m.
8月30日 - 学校开始1-6年级,上午9:15 - 下午3:55。 幼儿园从9月5日开始 Agosto 30 - Nagsisimula ang mga baitang 1-6, 9:15 a.m. - 3:55 p.m .; Nagsisimula ang Kindergarten Setyembre 5
   
មិថុនា 19 - សកម្មភាពនៅលើវាល នាំអាហារថ្ងៃត្រង់ផ្ទាល់ខ្លួនលើកលែងតែអាហារថ្ងៃត្រង់បាវ 6 월 19 일 - 야외 활동; 선주문 된 점심 도시락이없는 한 자신의 점심을 가져 오십시오.
មិថុនា 19 - ការចាប់ផ្តើមការអាននៅរដូវក្តៅ 6:00 ល្ងាច។ 6 월 19 일 - 여름 독서 킥오프 6:00 p.m.
19 មិថុនា: ការចុះហត្ថលេខាប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការ PTO (ការចែកចាយសៀវភៅប្រចាំឆ្នាំនិង Otter Pops) នៅម៉ោង 6 និង 30 នាទីល្ងាច។ 6 월 19 일 - PTO 연감 서명 (연감의 초기 배포 및 오터 팝스), 오후 6:30
ថ្ងៃទី 20 ខែមិថុនា - ការបណ្តេញចេញនៅថ្ងៃពុធម៉ោង 1:55 នាទីរសៀល។ 6 월 20 일 - 조기 해임 수요일, 1:55 p.m.
មិថុនា 21 - ថ្ងៃហាវ៉ៃ: ពាក់អាវហាវ៉ៃ & លីស; ការជួបជុំគ្នា 9:45 - 11:00 ព្រឹក។ 6 월 21 일 - 하와이 : 하와이안 셔츠와 레이를 착용하십시오. 축하 회 9:45 - 11:00 a.m.
ថ្ងៃទី 21 ខែមិថុនា - ការបណ្តេញចេញនៅម៉ោង 12:55 នាទីរសៀល។ សូមរង់ចាំសម្រាប់ 12:55 P.M! ការិយាល័យបិទជិត 1: 30-2: 30 នាទី។ 6 월 21 일 - 조기 해직 12:55 p.m. 오후 12:55에 기다려주십시오!; 사무실 폐쇄 1 : 30-2 : 30
ថ្ងៃសៅរ៍ទី 22-28 ខែធ្នូម៉ោងធ្វើការចាប់ពីម៉ោង 8:00 ព្រឹក - 3:00 ល្ងាច។ បិទថ្ងៃទី 29 ខែមិថុនា - សីហា 14 6 월 22-28 학년 학교 사무실 개관 시간 : 8:00 a.m. - 3:00 p.m .; 6 월 29 일 ~ 8 월 14 일 마감
ថ្ងៃទី 27 ខែកក្កដា 11, 18, 25, សីហា 1, 8 ម៉ោង 9:00 ព្រឹក - 1:00 ល្ងាច។ កម្មវិធីអានរដូវក្តៅនៅពេលព្រឹក! 6 월 27 일, 7 월 11 일, 18 일, 25 일, 8 월 1 일, 8 일 오전 9시 - 오후 1시 수요일 여름 독서 프로그램!
      PE, វិទ្យាសាស្រ្ត, ការអាន, គណិតវិទ្យា, អាហារ, សៀវភៅបណ្ណាល័យនិងអាហារថ្ងៃត្រង់ឥតគិតថ្លៃ!       체육, 과학, 독서, 수학, 스낵, 도서관 서적, 무료 점심 식사!
ថ្ងៃទី 27 ខែសីហា - ត្រឡប់ទៅការសិក្សាថ្នាក់បឋមសិក្សានិងការចុះបញ្ជីថ្នាក់រៀន 6:00 - 7:00 ល្ងាច។ 8 월 27 일 - 학교 아이스크림 사회 및 수업 목록 게시 6:00 - 7:00 p.m.
ថ្ងៃទី 30 ខែសីហា - សាលារៀនចាប់ផ្តើមថ្នាក់ទី 1 ដល់ទី 6 ម៉ោង 9:15 ដល់ម៉ោង - 3:55 ល្ងាច។ សាលាមត្តេយ្យចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី 5 ខែកញ្ញា 8 월 30 일 - 학교는 1-6 학년 시작, 9:15 a.m. - 3:55 p.m .; 유치원은 9 월 5 일에 시작합니다.
   
19 يونيو - أنشطة اليوم الميداني ؛ إحضار وجبة الغداء الخاصة بك ما لم يتم طلب وجبة غداء  
19 يونيو - بدء القراءة الصيفية الساعة 6:00 مساءً.  
19 يونيو - توقيع الكتاب السنوي لـ PTO (التوزيع المبكر للحوليات السنوية ، و Otter Pops) ، الساعة 6:30 مساءً.  
20 يونيو - الفصل المبكر الأربعاء ، 1:55 مساء.  
يونيو / حزيران 21 - يوم هاواي: يَرتديُ قمصانَ هاواي & leis؛ التجمع الاحتفالي 9:45 - 11:00 صباحا  
21 يونيو - الفصل المبكر الساعة 12:55 مساءً ، يرجى الانتظار حتى 12:55 مساءً.! مكتب مغلق 1: 30-2: 30 بعد الظهر  
22 - 28 يونيو مكتب المدرسة مفتوح 8:00 صباحًا - 3:00 مساءً ؛ مغلق 29 يونيو - 14 أغسطس  
27 يونيو ، 11 يوليو ، 18 ، 25 ، 1 أغسطس ، 8:00 صباحًا - 1:00 ظهرًا برنامج القراءة الصيفية لأربعاء!  
      PE ، والعلوم ، والقراءة ، والرياضيات ، والوجبات الخفيفة ، وكتب المكتبة ، والغداء المجاني!  
27 أغسطس - العودة إلى قائمة المدارس الاجتماعية والفروسية الخاصة بالآيس كريم من 6:00 - 7:00 مساءً.  
30 آب (أغسطس) - تبدأ المدرسة من الصف الأول إلى السادس ، والساعة 9:15 صباحًا - 3:55 مساءً ؛ روضة أطفال تبدأ من 5 سبتمبر  

 

 

 

 

            

 

   

 

                                     

 *********************************************************************************************************************************************************************

 

Kent School District does not discriminate in admission, access, treatment, or employment on the basis of sex, race, creed, religion, color, national origin, age, honorably discharged veteran or military status, sexual orientation including gender expression or identity, the presence of any sensory, mental or physical disability, or the use of trained dog guide or service animal by a person with a disability. Student, school district employees, parents/guardians, and community members will not be excluded from participation in or be subjected to discrimination with respect to any educational program or activity. If you have any questions, please contact one of the following: (1) Title IX Officer/ADA District Officer, Chief Human Resources Offer, 253-373-7203 (2) Title IX, State Law Compliance and Section 504/ADA Coordinator, Executive Director, Student and Family Support Services, 253-373-7081

 

KSD Logo.jpg